Vad gör din organisation för spännande saker inom digitalt samhällsbyggande?

Varmt välkommen att skicka in dina förslag på programpunkter till konferensen redan idag, dock senast 15 september.

Våra tre övergripande teman:

 • Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet​
 • Vägval och risker i digital transformation​
 • Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande

Vi efterlyser särskilt förslag som handlar om ämnena du hittar i listan nedan.

 • Planering, byggande och förvaltning med effektiva processer, till exempel genom digitala, standardiserade och automatiserade informationsflöden
 • Infrastrukturutmaningar och lösningar
 • Att bekämpa klimatförändringar och skapa hållbara samhällen
 • Landsbygdens hållbara utveckling
 • Ledning och organisation i förändring
 • Kompetensbehov för ett innovativt framtida samhällsbyggande.

Vi ser även gärna förslag som tar upp:

 • FoU i Sverige och utomlands
 • Nya innovationer – som lett till nya tjänster, produkter och företag
 • Framtidsscenarier 2030 – kopplade till Agenda 2030 och visioner inom strategiska innovationsprogram inom området
 • Internationella exempel i världsklass