Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 handlar om hur vi, på bästa sätt med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd

Konferensens talare ligger i framkant inom sitt område. Du kommer att kunna lyssna till experter, strateger och chefer från kommuner, statliga myndigheter, regioner, näringsliv och branschorganisationer. Du får också höra perspektiv från forskare och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå.

Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet

Vägval och risker
i digital transformation

Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande

Program och Talare

Programmet är publicerat, gå på upptäcktsfärd mellan de sex spåren och upp emot 100 föredrag och aktiviteter som finns att välja bland.

Läs mer om ämnena du kan fördjupa dig i och få inspiration av

Konferensprogrammet innehåller fyra plenum-pass med huvudtalare och panelsamtal som lyfter viktiga frågor för framtidens digitala samhällsbyggande. Däremellan körs fem pass parallellt.

Konferensen kompletteras dessutom med spännande aktiviteter i utställningen.

 • Planering, byggande och förvaltning med digitala, standardiserade och automatiserade informationsflöden
  och processer
 • Digital kommunikationsprocess med 3D-visualisering, AR och sensorer m.m.
 • Miljömässigt och socialt hållbar stadsplanering med GIS-analyser och virtuella städer för scenarioanalys
 • Byggsektorns digitalisering med BIM, IoT och fastighetsbildning 2.0
 • Smart infrastruktur och infrastrukturplanering
 • Bekämpning av klimatkonsekvenserna med
  digitalt stöd
 • Digitalisering för landsbygdens hållbara utveckling
 • Effektiv och kvalitetssäkrad insamling av data
 • Fastighetsförvaltning och infrastrukturförvaltning
  med digital teknik
 • Tillämpning av ny teknik som blockkedjor, AI och maskininlärning
 • Framtidsscenarier 2030
 • Ledning och organisation i förändring
 • Kompetens för ett innovativt framtida
  samhällsbyggande

Programråd

Projektledare för programrådet: Lisa Samuelsson, Geoforum Sverige, lisa.samuelsson@geoforum.se, tel: 073-5073162

BIM Alliance
Mårten Lindström​
Senior konsult

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
Allan Almqvist​
Senior konsult

Geoforum Sverige
Eva Nord
Regional Geodatasamordnare, Lantmäteriet

Kartografiska Sällskapet
Peter Wasström
Lantmäteriet

Samhällsbyggarna
Lennart Sjögren
Senior konsult