Vi kan stolt presentera våra första Keynote-talare!

| 2018 – 12 – 09 |

På Position får du möta talare i framkant inom sitt område. Du kommer kunna lyssna till experter, strateger och chefer från kommuner, statliga myndigheter, regioner, näringsliv och branschorganisationer. Vi kan nu stolt presentera två Keynote-talare som sticker ut inom sina respektive områden. 

 

Låt framtidsanalytikern Claudia Olsson inspirera dig kring digital transformation, globalisering, framtidstrender och ny teknik. Claudia Olsson har unik kunskap om morgondagens teknik och hur den påverkar samhället. Hon har utsetts till Young Global Leader av World Economic Forum, jobbat som rådgivare åt utrikesdepartementet, skrivit framtidsrapporter åt digitaliserings-kommissionen, arbetat för FN i New York och fördjupat sig i robotik i Sydkorea, bland annat. Läs mer här >>

 

Lyssna till AI-experten Göran Lindsjö när han talar om vad AI betyder för samhällsbyggnadsprocessen idag och framöver samt hur AI påverkar samhället i stort. Göran Lindsjö har en lång erfarenhet av ledning inom näringslivet och offentlig förvaltning, där han arbetat med större förändringsprojekt. Läs mer här>>

Talare i framkant

| 2018 – 11- 02 |

Två av de klara talarna är Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan.

Under dagarna möter du talare som ligger i framkant inom sitt område. Du kommer att kunna lyssna till experter, strateger och chefer från kommuner, statliga myndigheter, regioner, näringsliv och branschorganisationer. Du får också höra perspektiv från forskare och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå.

Hör Anna Eriksson berätta om DIGGs viktiga uppdrag – att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Det är en myndighet som stöttar och driver på – till nytta för alla!

Ulrika Francke har som styrelseordförande för Vasakronan drivit fram en genomtänkt digitaliseringsstrategi. Ulrika har en gedigen bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn och kommer på Position att tala om digitalisering av fastighetsförvaltning. Idag är hon ledamot i Sven Tyréns stiftelse, ordförande i Vasakronan och ordförande för Formas program för Hållbart samhällsbyggande samt ledamot i SIS styrelse.