Lantmäteriet leder digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att driva digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Som en del i detta har Lantmäteriet nyligen tagit fram ett förslag på hur digitala detaljplaner kan göras nationellt tillgängliga.

Det är en lösning som kan skalas upp och omfatta all grunddata,
säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare för Digitalt först-uppdragen.

Under Postion 2030 kommer Malin Klintborg att berätta om utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata. Arbetet med att ta fram förslaget om en nationell plattform för geodataacess har skett i samverkan med fler aktörer inom samhällsbyggnadsområdet. Under mässan redovisas bland annat resultatet av den ”Proof of Concept” för digitala detaljplaner som Lantmäteriet har genomfört.

I arbetet med att hitta en modell för ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner har utmaningen inte främst varit de tekniska lösningarna utan snarare att hitta de juridiska avvägningarna. I spåret ”Data är guld värt” kommer Mathea Franzén och Jens Tiensuu, jurister på Lantmäteriet, att redovisa för de rättsliga förutsättningarna för ett effektivt datautbyte.

Ett urval av programpunkter som Lantmäteriet håller eller medverkar i:

Tisdag 19 mars

  • Panelsamtal – Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
  • Så ska vi säkerställa tillgång till öppna data för samhällsbyggnad
  • Utveckling av den nationella infrastrukturen för geodata – bred uppslutning kring en gemensam handlingsplan.
  • Geodesin i klimatvetenskapens tjänst – landhöjningsmodellering och havsnivåvariationer.
  • Aktuellt inom bild och höjd på Lantmäteriet
  • Geodata för klimatanpassning, erfarenheter från en behovsanalys

Onsdag 20 mars

  • Uppdrag för enhetliga specifikationer för geodata
  • Kompetenssatsning inom digitalisering
  • På väg mot en snabbare och hållbar digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – projektet DigSam

I Lantmäteriets monter C:10 finns möjlighet att diskutera vidare med sakkunniga inom geodataområdet. Besök oss gärna!

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Vi tillhör Näringsdepartementet. Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Läs mer

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *