BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna skapar nu tillsammans en stimulerande mötesplats för dig som vill vara med och föra dialog kring hur vi på bästa sätt med digitala verktyg och processer kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Position arrangeras av:

BIM Alliance Sweden

Bim Alliance är en sektorsdriven ideel förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering. Genom BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviserar betydligt.

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

Geoforum Sverige

En branschorganisation för geodataområdet där medlemmar samlar in, analyserar, berikar, och visualiserar geodata. Verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle.

Kartografiska Sällskapet

Bildades år 1908, en förening med yrkesverksamma som är intresserade av geodata (fotogrammetri, fjärranalys, geodesi, GIS, geografisk IT, kartografi och därtill relaterade ämnen/områden).

Samhällsbyggarna

Samhällsbyggarnas har spetskompetenser inom samhällsbyggnadsområdets alla delar. De bidrar med den senaste kunskapen som påverkar framtidens samhällsutveckling.