Välkommen på kartutställning

Välkommen på kartutställning

I kartutställningen samlas kartor som producerats i landet under det gångna året. Du som konferensdeltagare kan vara med och rösta på din favorit bland kartorna i utställningen. En sakkunnig jury utser en vinnare inom respektive kategori som kommer att representera Sverige vid den internationella kartutställningen på ICC, International Cartographic Conference, i Tokyo, Japan, sommaren 2019.

Stort grattis till vår keynote-talare Svante Axelsson som av Sveriges Ingenjörer tilldelas miljöpriset 2019!

Varje år delar Sveriges Ingenjörer ut ett miljöpris till personer som på olika sätt informerar, inspirerar och kommer med åtgärdsförslag på miljöproblem. Priset består av en belöning på 75 000 kr som delas ut under miljödagen som arrangeras den 14 februari i Stockholm av Sveriges Ingenjörer.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande på Sveriges Ingenjörer berättar att Svante Axelsson tilldelas priset då han bland annat ”…under lång tid varit en tongivande miljödebattör som med stort patos fört fram konkreta förslag till lösningar på globala miljöproblem.”

Den 19 mars kan du lyssna till Svante som under föreläsningen Fossilfritt Sverige 2030 – vad innebär det för bygg- och fastighetsföretag och för samhällsplaneringen i landets kommuner och regioner? bland annat kommer att lyfta konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser genom Fossilfritt Sverige.

Här kan du läsa hela artikeln: www.sverigesingenjorer.se/aktuellt