Lantmäteriet leder digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet leder digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att driva digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Som en del i detta har Lantmäteriet nyligen tagit fram ett förslag på hur digitala detaljplaner kan göras nationellt tillgängliga.

Det är en lösning som kan skalas upp och omfatta all grunddata,
säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare för Digitalt först-uppdragen.

Under Postion 2030 kommer Malin Klintborg att berätta om utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata. Arbetet med att ta fram förslaget om en nationell plattform för geodataacess har skett i samverkan med fler aktörer inom samhällsbyggnadsområdet. Under mässan redovisas bland annat resultatet av den ”Proof of Concept” för digitala detaljplaner som Lantmäteriet har genomfört.

I arbetet med att hitta en modell för ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner har utmaningen inte främst varit de tekniska lösningarna utan snarare att hitta de juridiska avvägningarna. I spåret ”Data är guld värt” kommer Mathea Franzén och Jens Tiensuu, jurister på Lantmäteriet, att redovisa för de rättsliga förutsättningarna för ett effektivt datautbyte.

Ett urval av programpunkter som Lantmäteriet håller eller medverkar i:

Tisdag 19 mars

  • Panelsamtal – Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
  • Så ska vi säkerställa tillgång till öppna data för samhällsbyggnad
  • Utveckling av den nationella infrastrukturen för geodata – bred uppslutning kring en gemensam handlingsplan.
  • Geodesin i klimatvetenskapens tjänst – landhöjningsmodellering och havsnivåvariationer.
  • Aktuellt inom bild och höjd på Lantmäteriet
  • Geodata för klimatanpassning, erfarenheter från en behovsanalys

Onsdag 20 mars

  • Uppdrag för enhetliga specifikationer för geodata
  • Kompetenssatsning inom digitalisering
  • På väg mot en snabbare och hållbar digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – projektet DigSam

I Lantmäteriets monter C:10 finns möjlighet att diskutera vidare med sakkunniga inom geodataområdet. Besök oss gärna!

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Vi tillhör Näringsdepartementet. Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Läs mer

 

Nätverksmiddag på Position!

Nätverksmiddag på Position!

Mingla, njut av god mat och ta samtidigt chansen att samtala med branschkollegor på årets nätverksmiddag. När den första konferensdagen nått sitt slut blir det mingel i utställningen, och när utställningen stänger är ni välkomna till en annan del av lokalerna där det står uppdukat för Positions nätverksmiddag där det bjuds på god mat och underhållning. Efter middagen blir det musik och fest för den som vill. Mi Ridell underhåller och guidar dig genom kvällen. Mi har även spelat in en hälsning till oss – se här

Missa inte chansen att på ett avslappnat och trevligt sätt mingla och nätverka med både nya och bekanta ansikten. Du bokar din biljett till middagen i samband med registreringen till konferensen. Det finns även möjlighet att betala din middagsbiljett separat från konferensdeltagandet.

Programmet ute nu!

Ämnena du kan fördjupa dig i och få inspiration inom är många. Konferensprogrammet innehåller ett rikt plenumprogram med huvudtalare och panelsamtal som lyfter viktiga frågor för framtidens digitala samhällsbyggande.  Mellan plenumpassen bryts konferensen upp i sex parallella spår. Det kommer att finns något för alla.

Konferensen tar bland annat upp ämnen som:

 

• Strategiska initiativ för en digital samhällsbyggnadsprocess
• Smarta lösningar för byggandet
• Fastighetsförvaltning i förändring
• Användning av ny teknik i samhällsbyggandet
• Framtidsscenarier – var är vi 2030?
• Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande
• Ledning och organisation i förändring

Se programmet för konferensens två dagar här>>

Vi kan stolt presentera våra första Keynote-talare!

På Position får du möta talare i framkant inom sitt område. Du kommer kunna lyssna till experter, strateger och chefer från kommuner, statliga myndigheter, regioner, näringsliv och branschorganisationer. Vi kan nu stolt presentera två Keynote-talare som sticker ut inom sina respektive områden. 

 

Låt framtidsanalytikern Claudia Olsson inspirera dig kring digital transformation, globalisering, framtidstrender och ny teknik. Claudia Olsson har unik kunskap om morgondagens teknik och hur den påverkar samhället. Hon har utsetts till Young Global Leader av World Economic Forum, jobbat som rådgivare åt utrikesdepartementet, skrivit framtidsrapporter åt digitaliserings-kommissionen, arbetat för FN i New York och fördjupat sig i robotik i Sydkorea, bland annat. Läs mer här >>

 

Lyssna till AI-experten Göran Lindsjö när han talar om vad AI betyder för samhällsbyggnadsprocessen idag och framöver samt hur AI påverkar samhället i stort. Göran Lindsjö har en lång erfarenhet av ledning inom näringslivet och offentlig förvaltning, där han arbetat med större förändringsprojekt. Läs mer här>>

Upptäck våra nya talare

Upptäck våra talare

Vi är i full gång med att skapa ett spännande och inspirerande program för dig som ska besöka Position. Talare och programpunkter uppdateras löpande. Vi presenterar nu stolt två nya talare!

Besök varje talare för att läsa mer om deras programpunkt.

Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Hör Anna Eriksson berätta om DIGGs viktiga uppdrag – att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. En myndighet som stöttar och driver på.Till nytta för alla!

Ulrika Francke, styrelseordförande, Vasakronan
Ulrika har en gedigen bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn och kommer på Position att tala om Digitalisering av fastighetsförvaltning. Idag är hon ledamot i Sven Tyréns stiftelse, ordförande i Vasakronan och ordförande för Formas program för Hållbart samhällsbyggande samt ledamot i SIS styrelse.