Lantmäteriet leder digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet leder digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att driva digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Som en del i detta har Lantmäteriet nyligen tagit fram ett förslag på hur digitala detaljplaner kan göras nationellt tillgängliga.

Det är en lösning som kan skalas upp och omfatta all grunddata,
säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare för Digitalt först-uppdragen.

Under Postion 2030 kommer Malin Klintborg att berätta om utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata. Arbetet med att ta fram förslaget om en nationell plattform för geodataacess har skett i samverkan med fler aktörer inom samhällsbyggnadsområdet. Under mässan redovisas bland annat resultatet av den ”Proof of Concept” för digitala detaljplaner som Lantmäteriet har genomfört.

I arbetet med att hitta en modell för ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner har utmaningen inte främst varit de tekniska lösningarna utan snarare att hitta de juridiska avvägningarna. I spåret ”Data är guld värt” kommer Mathea Franzén och Jens Tiensuu, jurister på Lantmäteriet, att redovisa för de rättsliga förutsättningarna för ett effektivt datautbyte.

Ett urval av programpunkter som Lantmäteriet håller eller medverkar i:

Tisdag 19 mars

  • Panelsamtal – Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
  • Så ska vi säkerställa tillgång till öppna data för samhällsbyggnad
  • Utveckling av den nationella infrastrukturen för geodata – bred uppslutning kring en gemensam handlingsplan.
  • Geodesin i klimatvetenskapens tjänst – landhöjningsmodellering och havsnivåvariationer.
  • Aktuellt inom bild och höjd på Lantmäteriet
  • Geodata för klimatanpassning, erfarenheter från en behovsanalys

Onsdag 20 mars

  • Uppdrag för enhetliga specifikationer för geodata
  • Kompetenssatsning inom digitalisering
  • På väg mot en snabbare och hållbar digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – projektet DigSam

I Lantmäteriets monter C:10 finns möjlighet att diskutera vidare med sakkunniga inom geodataområdet. Besök oss gärna!

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Vi tillhör Näringsdepartementet. Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Läs mer

 

Nätverksmiddag på Position!

Nätverksmiddag på Position!

Mingla, njut av god mat och ta samtidigt chansen att samtala med branschkollegor på årets nätverksmiddag. När den första konferensdagen nått sitt slut blir det mingel i utställningen, och när utställningen stänger är ni välkomna till en annan del av lokalerna där det står uppdukat för Positions nätverksmiddag där det bjuds på god mat och underhållning. Efter middagen blir det musik och fest för den som vill. Mi Ridell underhåller och guidar dig genom kvällen. Mi har även spelat in en hälsning till oss – se här

Missa inte chansen att på ett avslappnat och trevligt sätt mingla och nätverka med både nya och bekanta ansikten. Du bokar din biljett till middagen i samband med registreringen till konferensen. Det finns även möjlighet att betala din middagsbiljett separat från konferensdeltagandet.

Välkommen på kartutställning

Välkommen på kartutställning

I kartutställningen samlas kartor som producerats i landet under det gångna året. Du som konferensdeltagare kan vara med och rösta på din favorit bland kartorna i utställningen. En sakkunnig jury utser en vinnare inom respektive kategori som kommer att representera Sverige vid den internationella kartutställningen på ICC, International Cartographic Conference, i Tokyo, Japan, sommaren 2019.

Lär känna vår nya bronssponsor Skanska!

Vi är glada och stolta att kunna presentera Skanska som bronssponsor på Position.

 

Skanska Sverige accelererar i sin digitala resa och representeras på plats på Position av sin digitala hubb – Skanska DigiHub – tillsammans med bland annat nyckelpersoner från deras projekt som på olika sätt bidrar till den digitala satsningen.

Ett Skanska – ett DigiSkanska – på väg mot än mer säkra och effektiva byggarbetsplatser.

 

Vi välkomnar Lantmäteriet som guldsponsor!

Vi är glada och stolta att kunna presentera Lantmäteriet som guldsponsor på Position.

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. De utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter samt beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Varmt välkomna!