Lär känna vår nya bronssponsor Skanska!

Vi är glada och stolta att kunna presentera Skanska som bronssponsor på Position.

 

Skanska Sverige accelererar i sin digitala resa och representeras på plats på Position av sin digitala hubb – Skanska DigiHub – tillsammans med bland annat nyckelpersoner från deras projekt som på olika sätt bidrar till den digitala satsningen.

Ett Skanska – ett DigiSkanska – på väg mot än mer säkra och effektiva byggarbetsplatser.

 

Vi välkomnar Lantmäteriet som guldsponsor!

Vi är glada och stolta att kunna presentera Lantmäteriet som guldsponsor på Position.

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. De utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter samt beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Varmt välkomna!