City Information Modelling – storstädernas gemensamma plan för smarta 3D-stadsmodeller

M1

Allt mer information generas i våra städer, och allt mer information krävs för att förvalta städerna på ett smart sätt. En utmaning är att få informationen att vara tillgänglig så att den kan flöda genom alla de processer där den behövs och kan kopplas ihop för att generera nya nyttor. Det mesta av informationen har en naturlig koppling till en geografisk plats och positionen kan vara nyckeln till smartare data.Göteborg, Malmö och Stockholm har enats om att gemensamt göra en informationsmodellering för den fysiska miljön i staden som ska resultera i objektbaserade 3D-stadsmodeller att användas, inte bara för visualisering, utan även för analyser och simuleringar.