Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i en tid av stora utmaningar och möjligheter

M2

Vad är det nya med Agenda 2030, hur kan den användas som verktyg och hur kan innovation och digitalisering vara en del av lösningen?