Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ – bostadsbolagen lägger ribban högt

M8

Vi kommer att få höra en kort omvärldsanalys om var Allmännyttan befinner sig inom digitalisering och hur vi ser utvecklingen. Några av slutsatserna är att vi ligger efter, vi jobbar för långsamt och vi behöver förändra oss. Det finns dock fantastiska initiativ och exempel från Allmännyttan som sätter kundnytta i fokus och som samtidigt stärker den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. När över 800 000 bostäder och mer än 300 bostadsföretag drar åt samma håll, då kan det bli intressant.