Analyser för att kartlägga och följa upp segregation

M2

Ny områdesindelning ger bättre uppföljning av segregationsarbetet. Regeringen har gett SCB i uppdrag att ta fram en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation.