Är framtidens cirkulära masshantering digital?

M7

Stenmaterial och fyllnadsmassor följer idag till stor del ett linjärt resursflöde. Dagens hantering av massorna kostar mycket, både avseende miljöutsläpp, trafikbelastning och högre byggkostnader. Sverige är sämre på återvinning jämfört med våra nordiska grannländer. Kristina Lundberg på Ecoloop och Carl Zide på Loop Rocks berättar varför vi misslyckas idag och vad som krävs för att vi ska återvinna mer.