Är YH svaret på kompetensbristen inom samhällsbyggnadsområdet?

M8

Idag är bristen på utbildad arbetskraft ett av de största hindren för ökat byggande. En utbildningsform som fått en viktig och växande roll i kompetensförsörjningen är yrkeshögskolan. Hur ser framtiden ut för YH-utbildningarna inom samhällsbyggnadsområdet och hur kan branschen påverka innehållet i utbildningarna.