Autonomi för bättre arbetsmiljö i arbetsmaskiner

M6

Genom ökad automation ska en säkrare och mindre fysiskt belastande arbetssituation skapas samtidigt som produktivitet på systemnivå ökar. Produktiviteten ska med ökad automation vara mindre beroende av operatörens erfarenhet, tekniska kompetens och begåvning för maskinmanövrering. En ökad automation öppnar för en attraktivare arbetsmiljö och en möjlighet för den idag mansdominerade branschen att i ökad grad attrahera både män och kvinnor.