Business Intelligence för smartare projektledning

M7

Med ett business intelligence-verktyg kan man tolka och sammanställa information om projektets utveckling, samt hur projektdeltagare söker information och vad de kommunicerar med varandra. Detta ger underlag till styrning av arbetsmetodik och bättre förutsättningar att nyttja informationen för kalkyler, granskning, upphandlingar, förvaltning med mera. Det är inte alltid som organisation och kommunikation fungerar som man har tänkt, och här kan vi tidigt se signaler om det och se till att förbättringar genomförs.