Så ska vi säkerställa tillgång till öppna data för samhällsbyggnad

M2

De regeringsuppdrag som Lantmäteriet och Naturvårdsverket fått under de senaste åren inom digitaliseringen av offentlig förvaltning har både likheter och olikheter. Vi tittar närmare på innehållet i de olika uppdragen och det tvärorganisatoriska arbete som bedrivs mellan parterna. Vilka resultat har nåtts och vilka gemensamma lösningar ser myndigheterna. Hur kommer det fortsatta arbetet stödja samhällsbyggnadsprocessen?