Detaljplaner i QGIS

M6

I digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen krävs GIS-anpassad information från detaljplaner. Det primära målet med arbetet har varit att kunna importera detaljplaner från SIS-standarden till en bestämmelsedatabas användbar i QGIS. En öppen lösning baserad på PostGIS ligger i grunden. I förlängningen ska även äldre detaljplaneinformation kunna läggas in och kanske till och med vara möjligt att skapa nya detaljplaner.