Digital detaljplanering i Helsingborg – En resa från då till nu och mot framtiden

M2

Följ med oss en bit på vår resa från analogt med första anhalt digitalt och med slutdestination framtiden. Varifrån kommer vi när det gäller digitalisering och digital transformation i Helsingborg? Vart är vi idag och var tror vi att vi kan vara inom en snar framtid? Vi talar om ett och annat konkret resultat, exempelvis digitala remisser och digitalisering av äldre detaljplaner. Men även om möjligheter och utmaningar både historiskt, nu och framöver. Slutligen en blick mot framtiden och de nya verktyg som kan komma att bli planarkitektens vardag.