Nu kommer regler för digitala detaljplaner – vad innebär det?

M1

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en effektiv informationsförsörjning i samhällsbyggnadsprocessen. Boverket har ett bemyndigande att skriva bindande regler (föreskrifter) om innehållet i och utformning av detaljplaner. Vi tittar även på förutsättningar för motsvarande regler för översiktsplaner.

Vad är status? Vad händer 2019-2020? Vad innebär det för kommuner och andra intressenter?