Panelsamtal: Digitala tjänster – en överlevnadsfråga för små kommuner?

M7

Hur kan digitaliseringens möjligheter skapa en hållbar välfärd i hela Sverige – även i små kommuner? I Västerbotten samverkar 14 kommuner för att kunna erbjuda sina medborgare digitala tjänster. Vilka möjligheter och utmaningar finns i samarbetet mellan små och stora kommuner och hur kan vi lyckas?

Varför är samverkan viktigt för regional utveckling och hur ser samspelet ut mellan nationell, regional och kommunal nivå? Ta del av erfarenheter från projektet Digitala Västerbotten där vi utvecklat och ökat tillgången till digitala tjänster för invånare, företag och besökare i Västerbotten för att öka länets tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft.