Så automatiserar och digitaliserar vi bygglovsprocessen – från idé till inflyttning!

M7

Projektet Får jag Lov arbetar med att utveckla de generella tjänster som kommunerna behöver för att hantera lov- och byggprocesserna digitalt. Myndigheter och kommuner, institut och akademi samt näringsliv samverkar i en agil innovationsprocess för att lyfta fram vad som krävs. Lagar och regelverk kan behöva ändras på samma sätt som att standarder byggs om för att en helt digitaliserad process ska kunna förverkligas. Dessa och andra kritiska frågor lyfts såsom exempelvis vikten av att en trygg förvaltning sker över tid samt en medvetenhet om att framtiden är i konstant förändring.

Får jag lov? är ett innovationsprojekt och genom att sökanden ska vägledas automatiserat och digitalt genom hela bygglovsprocessen, hoppas projektet även bidra till att frigöra tid för kommunernas handläggare.