KEYNOTE: DIGGs viktiga uppdrag för en effektivare offentlig sektor

M2 - PLENUM

Vilket ansvar och uppdrag har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i digitaliseringen av samhällsbyggandet?

DIGG ska underlätta att öppna data blir tillgängliga och arbetar för öppen och datadriven innovation. Flera nationella digitala tjänster som används av hela den offentliga sektorn ligger under DIGGs ansvar. Myndigheten har också samordningsansvar för till exempel två regeringsuppdrag som ska öka standardiseringen av grunddata samt göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt.

Vad innebär dessa roller och hur går arbetet? Vilka nationella lösningar för att effektivisera samhällsbyggnadsprocesserna vill DIGG se i framtiden?