Digitalisering i samhällsbyggandet ställer nya krav på akademiska utbildningar inom geodataområdet

M5

För att utveckla och arbeta med det digitala stödet i samhällsbyggandet krävs kunskaper inom geografisk informationsvetenskap, datavetenskap och samhällsbyggnadsprocessen. Och för det sistnämnda krävs det insikt i både planeringsperspektivet och byggperspektivet. Få, om några (?), utbildningar i Sverige idag förmedlar hela denna kunskapsmassa till dagens studenter. Under föredraget kommer det ges några exempel på vad som behöver förstärkas inom vissa utbildningsinriktningar; målet med dessa förstärkningar är att studenterna, dvs. morgondagens arbetskraft, ska ha tillräckligt bra bakgrund för att förverkliga visionen om det digitala stödet i samhällsbyggandet.