Digitaliseringen av fastighetsbranschen, hur kommer 1000-tals startups påverka vår bransch idag, imorgon och i framtiden?

M2

Ny teknologi ändrar förutsättningarna för bygg- och fastighetsbranschen att göra affärer. Hur ser nya affärsmodeller ut? Vilka möjligheter till nya affärer skapas när ny teknik tar sig in i våra fastigheter? Vad kommer bygg- och fastighetsbolag att tjäna pengar på i framtiden? Vilken roll spelar startups i denna förändring?