Digitaliseringen skapar smarta hållbara samhällen i hela Sverige

M7

Vi ser landsbygdsutveckling som en helhet. Service, kultur, lokalt inflytande och infrastruktur och digitalisering lägger en stark bas på alla platser oavsett var i landet man bor. För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur; farbara vägar, el, kommunikationer, allmänna samlingslokaler, boende på landsbygden för flyttkedjor, nyinflyttade och nyanlända samt digital infrastruktur. Digital infrastruktur är en förutsättning för ett land i balans där alla kan vara en del av samhället. Hur kan digitaliseringen användas till utvecklingen på landsbygden?