Ett avloppsreningsprojekt i världsklass

M8

För att möta ett växande Stockholm och ambitiösa miljökrav genomför Stockholm Vatten och Avfall projektet Stockholms Framtida Avloppsrening. Bromma reningsverk ska läggas ner och Henriksdals reningsverk ska byggas ut och om för att bli ett av världens modernaste reningsverk med fördubblad kapacitet. En tunnel ska avleda avloppsvattnet från Bromma till Henriksdal. Samtidigt som projektet genomförs ska Henriksdals reningsverks verksamhet fortgå utan att störningar som väsentligt påverkar utgående renat avloppsvatten. Projektet har en budget om ca 10 miljarder och ska vara klart år 2026.

I projektet finns utmaningar och lärdomar att dra från Bim och 3d-modellering, 2d-bygghandlingar, införlivande av styrsystem och digitala processer. Projektet har en mängd leverantörer och projektörer från olika företag och bakgrund. Handlingar ska märkas och vara spårbara då en justering i ett visst moment får följdverkningar i helt andra delområden.