Ett forskningsperspektiv på varför vi bör använda en internationell standard för 3D-byggnadsdata

M1

Flertalet kommuner har länge arbetat med 3D-byggnadsmodeller främst som visuellt stöd i exempelvis stadsplanering, medborgardialog och marknadsföring. Under de senaste åren har det kommit nya önskemål på dessa 3D-modeller, som t.ex. att de ska vara stöd för analys inom hela samhällsbyggnadsprocessen t.ex. bygglov. För att förverkliga denna vision krävs också att 3D-modellerna kan länkas till byggnadsinformationsmodeller (BIM). Trots dessa krav, eller kanske på grund av de skilda kraven (?), har det inte etablerats någon väl använd standard för 3D-byggnadsmodeller i Sverige. I detta föredrag ges en internationell utblick, beskrivning av pågående nationell och internationell forskning samt framtidsvision inom området. Sett ur detta perspektiv bör Sverige knyta sin framtida 3D-byggnadsstandard till en internationell dito, och valet bör vara CityGML.