BIM i Förbifart Stockholm

M7

Trafikverket bygger en ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm. Vägen är ca 21 km lång, varav 18 km i tunnel. Efter tio års byggtid beräknas vägen tas i bruk 2026. Digitala modeller har använts genom hela projektet, från tidig projektering till byggande. I detta föredrag beskrivs erfarenheterna.