Fördjupning: På väg mot en snabbare och hållbar digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – DigSam

M5

Smart Built Environment presenterar projektet DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess.

 

En digital samhällsbyggnadsprocess till 2021, är det möjligt och hur ska det gå till? Digitaliseringens möjligheter är enorma men utmaningarna likaså. Här presenteras lösningar för att jobba effektivt och digitalt med översiktsplanering, medborgardialog och medskapande.

DigSam är ett strategiskt projekt som är ett resultat från regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. Projektet är också en utökning och fördjupning av projektet Smart planering för byggande inom Smart Built Environment.  Projektet går ut på att arbeta mot ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, medborgardialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. Genomförandet av projektet bygger på ett samarbete med flera olika aktörer.

I en panoramaföreläsning om projektet tar vi upp frågor som:

  • Hur ser vi till att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig?
  • Hur får vi ett digitalt, obrutet och standardiserat informationsflöde?
  • Vilka juridiska frågor behöver vi lösa?
  • Hur drar vi nytta av digitaliseringens möjligheter för översiktsplanering, medborgardialog och medskapande?

Delprojekten i DigSam och deras projektledare är:

  • Upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess. Delprojektledare: Martin Andrée
  • Fördjupad kartläggning av lagring och åtkomst till producerade data. Delprojektledare: Ulf Hedlund
  • 3D infrastruktur och översiktsplaner – riktlinjer för samordnade informationsmodeller. Delprojektledare: Monica Ek
  • Digital handbok/plattform för digitaliserade och standardiserade detaljplaner. Delprojektledare: Frida Hammarlind
  • Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik, Andreas Huss

 

Moderator: Elisabeth Argus, projektledare för DigSam