FoU-projekt för effektiv 3D-kartering av infrastruktur

M7

I början av 2018 avslutades ett längre FoU-projekt ”Infrastruktur i 3D”, ett samarbete mellan Innovation Norge, Trafikverket och TerraTec. Behovet av uppdaterad digital information om infrastruktur är stort. Detaljerade och uppdaterade anläggningsdata krävs för att bygga upp de digitala förvaltningssystemen. Vägars och järnvägars tillstånd måste övervakas för att säkerställa hög trafiksäkerhet och minimera driftstörningar. Projektet syftade till att effektivisera datainsamling för infrastruktur, speciellt väg och järnväg. Inom projektet testades olika sensorer på olika plattformar, avancerade metoder för positionering och kvalitetssäkring, olika metoder att extrahera relevant information och olika visualiseringsmetoder. Presentationen ger en sammanfattning av projektet och visar på resultat och nyttor. Även exempel från liknande projekt från andra länder i Europa kommer att presenteras.