Geodesin i klimatvetenskapens tjänst ‒ landhöjningsmodellering och havsnivåvariationer

M6

Lantmäteriet studerar och modellerar landhöjningen i Sverige för att kontrollera hur våra nationella geodetiska referenssystem påverkas. En del i landhöjningsmodelleringen består i att studera hur omfördelningen av massor, som uppstår när inlandsisar smälter och distribueras ut över världshaven, påverkar jordens tyngkraftsfält och därmed formen på havsytan. Till exempel så innebär avsmältning av inlandsisen på Grönland att havsnivån runt Grönland sjunker, att havsnivån runt Sverige i princip inte påverkas och att havsnivån runt t ex Australien stiger. I det här föredraget diskuteras varför det blir så här och vad det betyder för tolkningen av predikterade globala havsnivåförändringar från t ex IPCC.