GNSS-baserade fuktighetsobservationer på SMHI – från daglig verksamhet till klimatstudier

M6

För att förstå vädrets utveckling och klimatets förändring måste man också förstå hur fuktigheten i atmosfären fungerar. Tyvärr finns det ganska få sätt att mäta fuktigheten annat än vid marken. Detta gör markbaserad GNSS mycket intressant för oss på SMHI eftersom det ger oss möjlighet att få en uppskattning av atmosfärens fuktighetsinnehåll som vi kan använda som indata i de dagliga prognoserna. Dessutom ger de tidsmässigt relativt långa mätserierna viktiga bidrag till klimatforskningen där man använder fuktigheten dels som indata till så kallade återanalyser, men framförallt för validering av klimatsimuleringar.