Grundläggande geodetisk infrastruktur

M6

Det här är en presentation av historik och utveckling av den moderna geodetiska infrastrukturen såväl nationellt som internationellt. Den inkluderar tekniker som GNSS (nationellt SWEPOS, men även globalt) och så kallad Långbasinterferemtetri (VLBI) samt även tyngdkraftstationer och mareografer. Speciellt redovisas resultat med geodetisk infrastruktur som GNSS-nätverket, SWEPOS, och de globala infrastrukrerna för GNSS och VLBI.