Norrköpings arbete med 3D-visualisering för medborgardialog i stadsbyggandet

M2

Visst kan det vara kul och häftigt med 3D och visualisering, men faktum är att genom visualisering av komplexa företeelser i 3D ökar förståelse hos planerare, beslutsfattare och medborgare. Den demokratiska processen tillgodoses bättre genom att fler aktivt kan ge konkreta synpunkter. Tanken med Norrköpings kommuns marknadsföringsplattform, Let’s create, är att bjuda in medborgarna till att vara med och forma framtida Norrköping – då är digitalisering och 3D/visualisering ett verktyg för att uppnå detta.