Hur implementerar vi blockkedjor inom samhällsbyggnad, vem gör det och varför?

M1

Få upp ögonen för Blockchain och börja din resa inom teknikområdet idag! Blockkedjetekniken kan trots sin relativa enkelhet ändå kännas abstrakt och överväldigande. Många känner till att löftet med Blockchain innebär stora vinster inom effektivisering och transparens – men hur börjar man? Vilka exempel finns från Samhällsbyggnad och vilka börjar använda systemen här i Norden? Molnet har berett väg för accelererad utveckling av nya tekniker såsom just Blockchain och vi ser därför redan idag långt gångna, och för oss samhällsbyggare högst relevanta blockkedje-implementationer, över hela världen. Vi dyker djupare i dessa exempel och diskuterar potentiella vägar framåt. Vi funderar även på riskerna med att hamna på efterkälken för oss som bransch, region och som yrkesverksamma individer.