Hur påverkar digitaliseringen hur varor och människor rör sig i framtiden?

M7

Digitaliseringen är numera en naturlig del av alla större organisationers strategier med automatisering, uppkoppling och delningsekonomi som tydliga trender. Men vad innebär det mer konkret för vårt framtida samhälle? Hur kan det ex. bidra till att vi når FNs hållbarhetsmål? Varför är det viktigt för Trafikverket att bidra till denna utveckling och vad innebär den för transportsystemet? Med utgångspunkt från dessa frågeställningar så presenteras en bild av utvecklingen och av olika konkreta idéer och innovationer som kan svara på hur vi skapar tillgänglighet i det hållbara samhället.