Innovation för att skapa smarta och hållbara städer

M2

Digitalisering kan stärka välbefinnande och bidra till hållbara livsstilar. För det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities (2017-2030) är medborgarengagemang och digitalisering viktiga möjliggörare som kan påskynda klimatomställningen i svenska städer. I programportföljen finns redan 21 projekt, som till exempel undersöker hur digitala tjänster och infrastruktur kan stärka social gemenskap mellan stadens invånare och frammana livskraftiga städer.