Kan SAABs Gripen-projekt leda till smarta kontor hos Bloomberg?

M8

Sensorer och mjukvara utvecklad ursprungligen för militära tillämpningar så som navigationssystem för stridsflygplan skapar idag möjligheter för att analysera besökarströmmar och optimera flöden i köpcenter och kontorsbyggnader, inomhuspositioneringsappar för smarta telefoner samt att hitta offer i rasmassor. Ökad kunskap och kompetens inom signalbehandling och området inomhuspositionering är viktigt för bygg- och fastighetsbranschen. Forskningsfinansiärer vill att Sverige ska mäta sig med de amerikanska toppuniversiteten. Hur ska ungdomar lockas till tekniska utbildningar? Hur bör forskningen organiseras? Hur sker kompetensutbyte inom näringslivet? Vad kan Tekniksprånget och Jobbsprånget ge för nyttor på kort och längre sikt?