Kartering och lokalisering för självkörande fordon

M6

Univrses använder sig av avancerad teknik inom tredimensionell artificiell intelligens och bildanalys för att kartera omgivningar i realtid. Teknologin kan appliceras inom robotik, fordonsindustri och smarta städer. Inom fordonsindustrin och smarta städer finns många intressanta problemställningar i behov av en realtidsuppdaterad karta av stad och landsbygd. Vilka är de områden som kan automatiseras och digitaliseras på ett helt nytt sätt med hjälp av löpande realtidskartering av städer och vad får det för konsekvenser?