KEYNOTE Fossilfritt Sverige 2030 – vad innebär det för bygg- och fastighetsföretag och för samhällsplaneringen i landets kommuner och regioner?

M2 - PLENUM

Fossilfritt Sverige har medverkat till färdplaner för hur olika branscher ska bli fossilfria med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut, och konkurrensfördelar för det svenska näringslivet skapas, på en internationell marknad. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för de som kommer efter.