KEYNOTE Morgondagens teknik och hur den påverkar samhället

M2 - PLENUM

Claudia Olsson föreläser om den globala teknikutvecklingens påverkan på vårt ledarskap, organisationer och behovet av kontinuerligt lärande. Under föreläsningen belyser hon dels vilken teknik som kan ha stort genomslag på samhällsbyggande och påvisar även hur ledare och individer behöver utveckla nya färdigheter i en tid av exponentiell teknikutveckling. Utifrån Claudias arbete med Stellar Capacitys digitala ledarprogram samt visionen för Industri och Näringsliv 2030 för Europeiska Kommissionen påvisar Claudia även hur vi kan närma oss den långsiktiga visionen genom att öka vår egen digitala produktivitet.