Kompetenssatsning inom digitalisering

M8

Lantmäteriet och Boverket har fått i uppdrag från regeringen att driva kompetenssatsningar som bl.a. omfattar utbildningsinsatser riktad till politiker och ledare samt tjänstemän och handläggare i kommunerna. Syftet är att skapa ökad förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen samt att skapa en bild av hur detta kan bidra till den egna verksamheten. Flera kompetenssatsningar pågår nu samtidigt inom PBL-området. Här kommer vi att beskriva erfarenheter, synpunkter och nästa steg.