Konkreta erfarenheter av energiövervakning och optimering

M1

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm, har sedan några år instrumenterat alla sina skolbyggnader och samlar realtidsinformation i en gemensam driftcentral. Övervakningen medger optimering och man har på några år sänkt energikostnaderna med nära 30 %. Visualisering är en viktig del i systemet och förutom sänkta kostnader har man fått bättre verktyg att engagera de 200.000 människor som dagligen vistas i lokalerna.