Kontrolltorn i Automatiserad fordonstrafik – bron till nästa nivå automation?

M6

Trots många lovande fördelar som automatiserade fordon (AV) har för att förbättra vägkapaciteten, förbättra trafiksäkerheten och trafikeffektiviteten, fattar inte AV beslut i motsägande situationer. AV kan inte ha kontroll under alla förhållanden på grund av höga dynamiska körscenarier, särskilt när de komplicerade trafikreglerna och de verkliga situationerna interagerar.
Många fokus har gjorts genom teknologisk utveckling av lösningar. Regler, infrastrukturer, allmän acceptans kan inte hålla samma takt som genombrott av teknik. Mot bakgrund av dessa utmaningar kan automatiserade trafikstyrningstorn (AVTCT) vara en lösning för kontroll, hantering, beslutsfattande, kommunikation och interaktion med olika aspekter inom transport. Kommer AVTCT att kunna vara en säker, effektiv och integrerad lösning för automatiserad fordonskontroll i automationsutvecklingen?