Lantmäteriets kompetensbehov i framtiden

M5

Lantmäteriet har fått flera viktiga uppdrag av regeringen för att driva den digitala utvecklingen framåt, främst inom samhällsbyggnadsprocessen. Nya tekniska lösningar/möjligheter utvecklas som bygger på samverkan mellan aktörer och leder till att Lantmäteriet som myndighet får en annan roll i samhället och kräver nya kompetenser.
Inom fastighetsbildningen har Lantmäteriet valt att införa ett teambaserat arbetssätt. Vad är syftet och hur påverkar det behovet av kompetens? Hur kommer digitaliseringen att påverka roller, arbetssätt och kompetensbehov inom fastighetsbildningen?