Med medarbetaren och kunden i fokus – hur omställningen till digitaliserade processer görs hållbar.

M8

Att digitalisera sina arbetssätt och processer är en utmaning. Vad är digitalisering? Vad kan tekniken hjälpa oss med och vad frigör den för kapacitet? Hur långt ska vi dra vårt digitaliseringsarbete? Är AI något för oss? Vägval behöver göras och valen är många. För att underlätta resan och göra rätt val behöver vi kika på vad det är som ska digitaliseras och för vem är den digitala informationen av intresse. Vi behöver också fundera över vad som händer i organisationen om vi bara fokuserar på själva digitaliseringen, där AI-området är en delmängd, och inte på medarbetarna, kunderna och våra samarbetspartners. Är det så att digitalisering och AI också kan stjälpa oss? Vi spanar in i kristallkulan och kikar på ett par scenarier för att visualisera hållbara förhållningssätt för omställning till digitaliserade processer och arbetssätt.