Obemannat flyg i och mellan städer – resultat och framåtblick från projekt UTM50

M6

Utvecklingen av obemannat flyg drivs framåt av industri ochtjänsteleverantörer, planer för tjänster och reglering finns både iEuropa (U-SPACE) och i USA, med en tydlig progression från trafik pålandsbygd till trafik i städer. I vårt forskningsprojekt har vi undertvå år studerat obemannat flyg i städer, där behovet av tjänster ärstort. En övergripande utmaning var att identifiera sidoeffekter (iblandoönskade) av en ökad drönaraktivitet över staden.Vår ansats har varit forskning genom design – där vi utformar en bild aven framtid med omfattande drönartrafik i (och mellan) städer,tillsammans med dess utmaningar och möjliga lösningar, genom utforskandeworkshops med operativa experter, tillsynsmyndighet, industri. Somplattform används en interaktiv visualisering med upp till 100 drönareöver Norrköping.Projektet UTM50 drivs av Linköpings Universitet, tillsammans med LFV ochSpotscale, och finansieras av LFV och Trafikverket.