Ökad risk för skogsbränder innebär mer släckresurser och förebyggande åtgärder

M8

Klimatförändringarna tyder på ökad skogsbrandrisk och under det gångna året har vi sett flera exempel både i Sverige och i andra delar av världen på hur häftiga bräderna kan bli och hur svåra de är att bekämpa. I detta föredrag presenteras vilka risker står vi inför, vilka orsakerna är samt vilka konsekvenser som kan följa. Förebyggande åtgärder är nödvändiga och en del av lösningen är geodata och annan digital information.